Účetní služby

 • vedení pokladní knihy
 • vedení účetního deníku a hlavní knihy
 • zpracování účetních dokladů
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • zpracování DPH včetně záznamní povinnosti (plátci DPH)
 • zpracování statistických výkazů
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
 • sledování saldokontních účtů(pohledávky, závazky)
 • roční účetní uzávěrka

Mzdová agenda

 • personalistika
 • zpracování výplatních pásek
 • vypracování a předání platebních příkazů do bankovního ústavu
 • zpracování výstupních sestav pro účetnictví
 • výpočet mezd za dané období
 • výpočet zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele
 • zpracování přehledů o platbě zdravotního pojištění
 • zpracování přehledů o výši pojistného pro OSSZ
 • výpočet záloh na daň
 • vedení mzdových listů
 • zastupování při kontrolách
 • vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech sociálního a zdravotního pojištění
 • evidenční důchodové listy

Daňové poradenství

 • zpracování a příprava daňových přiznání (DPFO, DPPO, DPH, silniční daň)
 • informační servis

Ostatní služby

 • zajištění auditu
 • zastupování klienta na FÚ, OSSZ, ZP, ŽÚ
 • termín pro podání daňového přiznání k 30.6.
 • zajištění právního poradenství
 • tvorba a konzultace smluv
 • založení a likvidace veškerých forem společností

Spojte se s námi

Velice rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy a probereme s Vámi případnou spolupráci. Jako společnost se snažíme být flexibilní a přizpůsobit se požadavkům našich zákazníků, protože jejich spokojojenost je pro nás prioritou.

Telefon

603 217 016

Adresa

Litovická 1233 Hostivice, Praha

Pracovní doba

Pondělí-Pátek 9.00-18.00